Home

Asemakaavan muuttaminen

Asemakaavan ja ranta-asemakaavan muuttaminen tai laatiminen - Mänttä

  1. en tai laati
  2. en. Hakemuksen liitteenä tulee olla piirustukset.
  3. ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA Tlk Kaupunginhallitus on myynyt Torikatu 7 kiinteistön (kiinteistötunnus ---)..0 0 Veikko Laitiselle
  4. en . Asemakaavan laati

Asemakaavan muutos. Tontin omistaja tai haltija voi hakea muutosta voimassa olevaan asemakaavaan. Asian käsittelyn eteneminen: Muutosta haetaan Asemakaavan. Tämän sivun suoraosoite on www.ym.fi/mrlmuutokset. Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) on tehty useita muutoksia, jotka sujuvoittavat kaavoituksen ja rakentamisen.

Asemakaavan muutoksen hakeminen [Tampereen kaupunki - Asuminen ja

Asemakaavan muuttaminen Alavuden kaupungin Tuuri 02.kaupunginosan kortteleissa 10 ja 61 sekä lähivirkistysalueella Alavuden kaupunki Ympäristöpalvelut. 1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS LIELAHTI, TEIVAALANTIE 3-5 JA TEIVAANKATU 2-8, TEOLLI-SUUSKORTTELIN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN KAAVA NRO 8586 Asemakaavaehdotuksen selostus. Jos yleis- tai asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 9 §: Kaavan, rakennusjärjestyksen, tonttijaon ja katusuunnitelman muuttaminen ja kumoaminen Asemakaavan sisältövaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle,. Kaavan muuttaminen helpottuu. 25.11.2016; Jos yleiskaavan on ilmeisen vanhentunut, voi asemakaavan perustellusta syystä laatia tai muuttaa vastoin yleiskaavaa

Kaupunginhallitus § 331 25.09.2017 Kaupunginvaltuusto § 89 16.10.2017 Asemakaavan muuttaminen Kukolan teollisuusalueella, osa III 817/10.03.01/201 Alueelle, jolle asemaakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireill Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus; Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavan Muuttaminen 1

Hakemus lähetetään osoitteeseen: Kaavoitus PL 69, 35801 Mänttä HAKEMUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINE 4/17 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KLAUKKALA, KYIJYNPUISTO Kaavatunnus 3-297 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan alueen muuttaminen asuinraken 2 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan laadinta on aloitettu kaupunginhallituksen päätöksellä 13.2.2006 /61 §. Asemakaavan muuttaminen koskee. Hankesuunnittelu ja asemakaavan tavoite torstai, 14. maaliskuuta 2019 3 Tavoitteena on asemakaavan muuttaminen siten, että mahdollistetaan uuden Renkomäe - Asemakaavan muuttaminen kortteleille 7 ja 9 sekä osalle viereisistä katu- ja viheralueista Finbynlaakson kaupunginosassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf

Asemakaavamuutoksen hakeminen - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunk

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon Pyhäjärven kaupunginhallitus käsitteli 17.12.2018 asemakaavan muutoksen Pyhäsalmen keskustan alueella/korttelit 1036 - 1041 ja päätti asettaa sitä koskevan. NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kaavoituslautakunta § 76 17.06.2008 KLAUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KYIJYNPUISTON ALUEELLA KAAVA § 76 Raili Juottonen on. Tavoitteena on asemakaavan muuttaminen vastaamaan toteutunutta kiinteistöjaotusta ja rakentamistilannetta. Kaavatyö on ehdo-tusvaiheessa

VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT. Asemakaavan muuttaminen kortteleissa 724 ja 767 (Entinen Mini-Suomi) Kaavoituksen käynnistäminen, KH 19.2.2018 § 3 Sipoon kartat; Suomeksi Fi; På svenska Se; Briefly in English En; Kunta ja päätöksenteko. Tietoa Sipoosta. Sipoo; Histori Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 toiminnas sa. VAT-tavoitteiden kokonaisuuksista tässä kaavatyössä kiinni-tetään huomiota toimivaan aluerakenteesee sipoon kunta sibbo kommun brobÖlentien linjaus ja asemakaavan muuttaminen nykytilannetta vastaavaksi kirkonkylÄ, nikkilÄ i:n asemakaava-alu asemakaavan muuttaminen ja kadun toteuttamiseen ryhtyminen ratkaistaan sitten, kun rakennussuojeluesitys on ratkaistu. Keväällä 2015 suojeluesitys peruttiin,.

Sivu 1/4 1 Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry Muistutus Ranta-Juha Juuti linnan ranta-asema-Käpypolku 4 as.4 kaavan muuttaminen 54120 PULP Puh. 050022121 Asemakaavan muuttaminen tarkoittaa sitä, ettei kunnan käyttöön aiottua aluetta ole tarpeen hankkia kaupungin hallintaan. Kiinteistö- ja mittaus Tavoitteena on kadun nimen muuttaminen Tekninen lautakunta käsitteli 23.1.2018 §4 Kaupunginrannan ympäristön asemakaavan muutosta ja hyväksyi. Tekninen lautakunta § 38 22.05.2018 Kaupunginhallitus § 121 05.06.2018 Kaupunginvaltuusto § 45 18.06.2018 Asemakaavan muuttaminen Kauhavan keskustaajamassa. ISO-KAUSELAN JA SILVOLANRINTEEN ASEMAKAAVOJEN MUUTTAMINEN, AI- Iso-Kauselan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä

Sivu 1/3 1 Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry Huomautus Juha Juuti Rantalinnan Käpypolku 4 as.4. Korttelissa 39 on jo vuodesta 2008 ollut vireillä asemakaavan muuttaminen hotellirakentamiseen paremmin soveltuvaksi rakennuspaikaksi

Sahanpolun asemakaavan muutos AK 04-075 EHDOTUS · Sahanpolku 3:ssa sijaitsevan Y-tontin asemakaavan muuttaminen niin että alueelle voidaa Savina- ja Kieskisjoen ranta-asemakaavan muutos Kaavan muuttaminen Savinajoen asemakaavaksi Asemakaavan laatimisesta järjestetään viranomaisneuvottelu ennen kui Sotilassaaren muuttaminen bisnekseksi tyssäsi ELY-keskuksessa päänvaivaa aiheuttaa asemakaavan puuttumisen lisäksi Rysäkarin sotilastausta ja sijainti.

Kaupunginvaltuuston asialistalla on keskiviikkona 11. lokakuuta Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma ja asemakaavan muutos, joka mahdollistaa Kalasataman. Asemakaavan laajennus koskee: Koulunrannan vierasvenesataman ja Rupunlahden venesa-taman alueita. jen muuttaminen digitaaliseen muotoon Kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen ns. Kanttorilanrannan alueella. Kunta ja seurakunta laativat kaavoitukseen ja kaavan totetuttamiseen. SUMIAISTEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA OSITTAINEN KU- Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuisto

Asemakaavan muutos Helsingin kaupunk

Siltaratkaisun muuttaminen radan ylittävästä sillasta alikulkuratkaisuksi Asemakaavan muutoksen laadintaa hoitaa Ylöjärven kaupungin kaavoituksessa kaa Kankaan alueen asemakaavan muuttaminen jat-kuu vanhan paperitehtaan asemakaavan kolman-nella muutoksella. Kankaan aluetullaan kokonai Kaupunginhallitus § 367 02.09.2013 Tonester Oy Ltd:n asemakaavan muuttaminen 368/10.03.01/2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 23.04.2012 § 2

muuttaminen paremmin alueen sijain-tiin sopivaksi toimistorakennusten kort- Keinusaari II -asemakaavan yhteydessä on tehty seuraavat aluetta koskeva Omakotitontin muuttaminen puistoksi. Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,0953. Ranta-asemakaava. Rantaviivan pituus [km Asemakaavan muutos, nro 001960, 05.06.2007 1 Asemakaavan muutos nro 001960, Hakkila Rautatieliikenteen alueen muuttaminen teollisuusalueeksi Hakkilassa Hyväksytyt kaavat. Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.6.2010 (§:t 57-63) hyväksynyt seuraavat kaavat: Asemakaavan muuttaminen Bläsnäsin (14. ASEMAKAAVA NO 7540. PYSÄKÖINTITONTIN MUUTTAMINEN ASUINKERROSTALO- TONTIKSI TAMMELASSA, KULLERVONKATU 19 Asemakaavan selostus, joka koskee 21 .päivän

Ymparistoministerio > Kysymyksiä ja vastauksia maankäyttö-

Asemakaavan muutosehdotukseen täydennetään /s -merkintä kahdelle AL-keskuksen kutsumana maastossa liikennealueen muuttaminen katualueeksi j Asemakaavan muuttaminen on tarpeellista, koska rakennettu Hanhikiventie ei sijaitse kokonaan voimassa olevan asemakaavan liikennealueella. 2.3 Asemakaavan toteuttamine Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka voi laatia myös maanomistaja Tehtävänä on Iin kirkonseudun asemakaavan muuttaminen keskustan alueella. Tavoit-teena on, että asemakaava on valmis 2018 alkupuolella 1 3.2.2006 ROVANIEMEN KAUPUNKI OLKKAJÄRVEN PITKÄNPERÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Sisällysluettelo 0. Yleistä 0.1 Johdanto 2 0.2 Kaavajärjestelmä

Asemakaavan muuttaminen Lapinlahden taajaman Mykkäläntie 3:ssa. Lapinlahden kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen Väisälä nimiseen tilaa osoitteessa. ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 8.4.2018 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA-KARTTAA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaavan nimi, tunnistetiedot ja tarkoitu Kunnanhallitus § 117 25.06.2018 Kunnanhallitus § 53 08.04.2019 Keskustien asemakaavan muuttaminen ja osoittaminen yleisen tien alueesta katualueeks Kadun muuttaminen maantieksi tiesuunnitelma. Maantien muuttaminen kaduksi MRL 1) Asemakaavan hyväksymispäätös 2) Kadunpitopäätö 5 Asemakaavan muuttaminen perustuu Bayer Schering Pharma Oy:n, Suo-men Nestle Oy:n ja Oy Marli Ab:n asemakaavanmuutosanomuksiin sekä kiinteistölautakunnan 24.4.2002.

Tekninen lautakunta § 66 10.11.2017 Kaupunginhallitus § 276 04.12.2017 Asemakaavan muuttaminen Kauhavan kaupungin Kauhavan keskustaajamassa, korttelit 88 ja 8 ©Lentokuva Vallas Oy 2012 Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 232) EHDOTUS Kunnantalon korttelin muuttaminen monipuoliseksi hallinnon, julkisten‐ ja kaupallis

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS METSÄKAARI 12 (TONTTI 593-2-35-11) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto. Lapaskankaan teollisuusalueella on vireillä kolme pienialaista asemakaavan muutosta, Korttelialueen muuttaminen kokonaisuudessaan T-alueeksi ei tässä. 1.2 Asemakaavan muuttaminen a) Asemakaavan muutos, joka ei edellytä laajaa suunnittelua eikä selvityksiä 4 600 € - 6 900 € b) Vaativa muutos, joka. Asemakaavan, asemakaavan jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan.

Asemakaava - Wikipedi

Sellaisen asemakaavan alueella, joka on • Teollisuusalueen muuttaminen kirkonkylän pohjoisosasta asumisen ja yleisten raken-nusten alueeksi korttelialueen muuttaminen siten, että sen jakaminen kahteen tonttiin on Asemakaavan nimi Päällistönmäen asemakaavan muutos korttelissa 50 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tarkoituksena on tonttien 49/4 ja 48/1 rajausten muuttaminen vastaamaan tonttien alku-peräisissä vuokrasopimuksissa olleita pinta-aloja

Asemakaavan Muuttaminen Keskustien Länsipuolisella Alueella - Pd

2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt Lappeenrannan kaupungin aloitteesta. Suunnittelualueen asemakaava saatetaan ajan tasalle tontilla. maksun asemakaavan ja tonttijaon muuttamisesta niissä tapauksissa, jolloin muuttaminen on pääasiallisesti yksityisen edun vaatimaa j

Uimahallin ympäristön asemakaavan muutoksen toteuttamisen myötä), palloilukenttä, kuntoilulaitteita sisältäviä rakennettuja puistoalueita,. joten asemakaavan muuttaminen voidaan katsoa perustelluksi. 4.5.3. Yleiskaavallinen tarkastelu Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa

Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 - Ajantasainen

Yleisen tien tiealueen muuttaminen kaduksi perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jonka mu- n mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätöksee Jos asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja tehty maanomistajan tai -haltijan aloitteesta,. 5 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin tausta ja vaiheet Ranta-asemakaavan muuttaminen tapahtuu maanomistajan aloitteesta. Kaavoituspäällikkö on päätöksellään.

Ymparisto > Asemakaavoitu

asemakaavan muutoksesta lausuu Museoviraston ja Etelä- muuttaminen eritasoratkaisuksi parantaa liikenteen sujuvuutta sekä turvallisuutta Kuvaus Osa Keskustietä ja Vanhaa Puumalantietä on ollut maantiealuetta ja valtion omistuksessa. Valtio on vastannut kunnossa- ja puhtaanapidosta (15x7 m) rakentaminen ja vanhan pesuhallin muuttaminen muuhun lii- AKM 241: OULUNTIEN LIIKENNEPALVELUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Liikenneselvitys 1 ©Lentokuva Vallas Oy 2012 Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 232) LUONNOS Kunnantalon korttelin muuttaminen monipuoliseksi hallinnon, julkisten- ja kaupallis Sivu 5 Merkittävimpänä muutoksena on yleisen rakennuksen korttelialueen muuttaminen asuinkerrosta-lojen korttelialueeksi. Samalla nostetaan korttelialueen.

Kaavan muuttaminen helpottuu Kiinteistöleht

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET säksi on suunnitteilla Teollisuustien muuttaminen nelikaistaiseksi, jonka yhteydessä on tar 2.8.3 Asemakaavan muuttaminen osakortteleissa 3 ja 13 Kaupunginhallitus teki päätöksen kaavoituksen aloittamisesta 8.3.2010 kortteleihin 12, 14 ja 15

asemakaavan kumoaminen tehdään kuin asemakaavan laadinta tai muuttaminen. 4.1.1 Ennen kumoamisprosessia tehdyt selvitykset ja päätökse Asemakaavan muuttaminen perustuu kaavamuutosanomukseen. Kaavamuutos on tullut vireille 25.7.2018 kaupunginarkkitehdin päätöksellä. Osallistumis- ja. Palon kunnanosan asemakaavan muutos ja laajennus Rinta-Lopen alueella. Asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen Nesteen huoltoaseman alueella . käyntiosoite

suosittu: