Home

Esteettömyys tarkoittaa

Käsitteet ja sanasto — ESO

Ekskluusio tarkoittaa ulosjoutumista tai syrjäytymistä yhteisöstä, tuotannosta, Esteettömyys tarkoittaa ympäristön,. Esteettömyys mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan ja sujuvan osallistumisen muun muassa työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun

Esteettömyys Invalidiliitt

Ennakointi esteettömyyden edellytyksenä; Esteettömyys ja saavutettavuus käsitteinä; Eri näkökulmia esteettömyyteen: ESOK-hankkeen suositukse Saavutettavuus on verkon esteettömyyttä. Puhekielessä termejä saavutettavuus ja esteettömyys saatetaan käyttää toistensa synonyymeja, vaikka ne tosiasiassa. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon. Esteettömyys tarkoittaa mm. ympäristön suunnittelua ja rakentamista sekä palveluiden tuottamista siten, että jokainen yksilö iästä, sukupuolesta,.

Mitä esteettömyys on? — Hallinto - Jyväskylän yliopist

  1. Avioliittoon aikovat pyytävät yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa omasta seurakunnasta tai maistraatista
  2. Yleistä tietoa saavutettavuudesta Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä.
  3. Esteettömyys on laaja kokonaisuus, joka tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun

Esteettömyys tarkoittaa parempia ratkaisuja meille kaikille. Vanhempi tutkija Nina Nevala Työterveyslaitoksesta kertoo, miten esteettömyyttä voi parantaa Sosiaalinen esteettömyys. Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa ilmapiiriä ja toimintaympäristöä, jossa jokainen voi olla oma itsensä,. Rakennetun ympäristön esteettömyys tarkoittaa kaikille toimivaa elin- ja toimintaympäristöä - esteettömiä asuntoja, pihoja ja puistoja, katuja, työpaikkoja. Esteettömyys on kaikkien käyttäjäryhmien huomioon ottamista tekniikan, tilojen ja toiminnan suunnittelussa. Esteettömyys lisää käyttäjien tasa-arvoa ja. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen esteettömyys perustuu maankäyttö- ja Erikoistaso voi tarkoittaa myös jollekin käyttäjäryhmälle.

Uskon, luotan ja toivon, että tulevaisuudessa esteettömyys nähdään aivan erilaisena kuin tänä päivänä. Sen tulee olla mahdollisuus löytää omanlaisia. Sosiaalinen esteettömyys. Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa kaikille avointa, mukaan ottavaa ja turvallista ilmapiiriä, jossa kiusaaminen ja syrjintä otetaan.

Vapaan sivistystyön lainsäädännön mukaan kansalaisopisto-opinnot on tarkoitettu kaikille. Fyysinen esteettömyys tarkoittaa opistossa sitä, että opiskelijalla. Mitä kaikkea esteettömyys tarkoittaa julkisen hankkijan näkökulmasta ja mistä uudessa EU-säädöksessä on kyse 1 . Mitä esteettömyys tarkoittaa korkeakoulussa? Koskela Anne, 2.2.2017 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, Saavutettavuus vai esteettömyys? Termejä saavutettavuus ja esteettömyys käytetään vielä usein toistensa synonyymeina Esteettömyys on laaja käsite, joka ymmärretään kaikille ihmisille sopivina tiloina, ympäristöinä, palveluiden tai tavaroiden helppokäyttöisyytenä sekä. esteettisyys: . Mikä on esteettisyys. Mitä tarkoittaa esteettisyys. Ilmainen sivistyssanakirja

Esteettömyys (tai saavutettavuus) tarkoittaa webbisivujen yhteydessä sitä, että sivut toimivat mahdollisimman hyvin mahdollisimman monella erilaisella selaimella. Mitä esteettömyys rakentamisessa tarkoittaa. Esteettömyys rakentamisessa auttaa liikkumaan kiinteistön eri osissa niin, että asuminen,. Fyysinen esteettömyys. Toimistotilamme on esteetön. Yhdistys ei voi konkreettisesti vaikuttaa käyttämiemme opastus- ja kokoontumistilojen fyysiseen esteettömyyteen

Viestinnän esteettömyys. Viestinnän saavutettavuus tarkoittaa monia asioita. Siihen liittyy muun muassa selkeä kieli, viestinnän saatavuus eri aistein. Esteettömyys on laaja kokonaisuus,joka tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun Termillä esteettömyys viitataan fyysiseen ympäristöön, kuten rakennuksiin, ulkoalueisiin ja liikennevälineisiin Tuoksuton ja savuton esitys. Tuoksuton ja savuton esiys tarkoittaa, etteivät henkilökunta ja yleisö käytä hajuvettä, partavettä, tuoksuvaa kosmetiikkaa tai. Esteettömyyteen kuuluvat rakennetun ympäristön ja viestinnän esteettömyys sekä asenteellinen esteettömyys ja poistaminen tarkoittaa.

Sisällysluettelo. Yleistä esteettömyydestä. Esteetön suunnittelu tarkoittaa; Esteetön verkkosivu; Miksi esteettömyys on tärkeää? Esteettömyydestä. Esteettömyys ja oppimisen tuki. luki- tai kirjoitusvaikeus. Erityisjärjestelyt voivat tarkoittaa esimerkiksi lisäaikaa tentissä, suullista tenttiä,. Mitä esteetön ympäristö tarkoittaa? luonut pohjan Helsingin kaupungin esteettömyys-suunnitelman toteuttamiselle. SuRaKu-ohjeisto sisältä Esteettömyys on erittäin laaja käsite, Mitä tarkoittaa esteetön matkailu? Esteettömästä matkailusta puhutaan silloin kun matkaan on lähdössä henkilö,.

Saavutettavuus - Wikipedi

Opiskelun kannalta esteettömyys tarkoittaa sitä, että opiskeluympäristö on sellainen,. Näkövammaisten Keskusliitto ry Tiedonsaannin esteettömyys Jukka Korpelan kotisivuilta Web-julkaisemisen opas. W3 . Yleist. Fyysinen esteettömyys. Tarkoittaa esimerkiksi ympäristön sekä käytössä olevien laitteiden,.

Mitä esteettömyys tarkoittaa korkeakoulussa? - Yhteiskuntavastuuta

Mitä on esteettömyys? Esteettömyys tai saavutettavuus on laaja kokonaisuus, joka tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumist Esteettömyys: taustaa • Hyvä saavutettavuus tarkoittaa, että esimerkiksi liikkuminen, näkeminen, kuuleminen ja tiedon hankkiminen on vaivatonta ja helppoa PIENTALOJEN ESTEETTÖMYYS • Esteetön kulkureitti tarkoittaa materiaaleiltaan ja valaistukseltaan sopivaa 1200 mm leveää ja kaltevuudeltaan max 5% reittiä esteettömyys (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) ennaltaehkäisevä hoito, terveys-, ravitsemus- ja liikuntakasvatus hyvinvointiteknologioiden hyödyntämine

Ergonomia, käytettävyys ja esteettömyys ovat käsitteitä, jotka liittyvät ihmisen tarkoittaa henkilön havaintoja ja vasteita, jotka ovat seurausta tuotteen MITÄ TARKOITTAA ESTEETTÖMYYS? JOKAINEN HENKILÖ OMINAISUUKSISTAAN -fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä välittyvä tieto ja kokemukse

Työelämän saavutettavuus ja esteettömyys tarkoittaa niin fyysistä esteettömyyttä, Aktiivimalli tarkoittaa sitä,. Esteettömyys tarkoittaa tänä päivänä varmastikin ihan samaa kuin ennen, mutta ehkä ajattelemme nykyään vielä enemmän niin,. Esteettömyys tarkoittaa tietokonepelien suunnittelussa hardwaren ja softwaren muovaamista käyttäjän tarpeisiin riippumatta siitä, onko.

Hyvät käytännöt ja toimintatava

maistuu hyvältä kirja Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän. Mitä esteetön opiskelu sokealle tarkoittaa Apuvälineet - tietokone - pistenäyttö - Koulutilojen esteettömyys ja tilojen tuntemine Esteettömyys on yksi vammaisyleissopimuksen läpileikkaavista periaatteista. mikä tarkoittaa tilojen ja ympäristöjen suunnitteluvaiheessa tapahtuva

Esteettömyys on laaja kokonaisuus, joka tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys tarkoittaa siis myös sitä, että ymmärretään myös muistisairaan ihmisen hahmotukseen liittyvät haasteet ja huomioidaan ne muutostöitä. Kommunikaation esteettömyys tarkoittaa opinnoissa ja työelämässä tarvittavan tiedonsaannin ja viestinnän esteettömyyttä

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus - Suomen

  1. aisuuksistaan huolimatta toimia yhdenvertaisesti.
  2. Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee.
  3. ä paljon muutakin kuin pyörätuoliluiskojen asentamista katukuvaan. Asia otetaan kaupunkitasolla niinkin vakavasti, että Tampereen.

Esteettömyys tarkoittaa sitä, että tuotteet, palvelut ja ympäristö toimivat helposti. Myös vammaisten henkilöiden on mahdollista käyttää niitä Mitä saavutettavuus tarkoittaa? Saavutettavuus on sähköisen maailman esteettömyyttä. Toisin sanoen, kun esteettömyys mahdollistaa pyörätuolissa istuville. Stadiumilla liikkumisen esteettömyys on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa esteetöntä liikkumista kiinteistön eri tiloissa, kolmea. 5 esteettömyys <> rakennussuojelu - uusi hissi vanhaan taloon 0. Johdanto Esteettömyys tarkoittaa laajasti ymmärrettynä rakennetun ympäristön tai rakennusten toi Saavutettavuus tarkoittaa, että verkkopalvelun on oltava sellainen, Saavutettavuuden vastine fyysisessä maailmassa on esteettömyys. Sissimarkkinointi

Saavutettavuus - Celi

Esteettömyys Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä heidän toimintakykynsä perusteella. Invalidiliitto 2015 Esteettömyys opetuksessa tarkoittaa. Esteettömyys ja saavutettavuus koskevat laajasti koko yhteiskuntaa, sen palveluja ja tiedonsaantia. Tämä tarkoittaa sitä,. Esteettömyys. Esteettömyys tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista yhteiskunnan erilaisiin toimiin, työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja.

Esteettömyys ja apuvälineet - Tie työelämää

Fyysinen esteettömyys. Kuulovammainen tarkoittaa henkilöä, jolla on jonkinasteinen tai -laatuinen kuuloalenema, lievästä huonokuuloisuudesta täydelliseen. Esteettömyys ei välttämättä maksa rakennusvaiheessa esteellistä enempää, Tiedollinen saavutettavuus tarkoittaa ymmärtämisen helpottamista

Esteettömyys helpottaa ja tehostaa työtä - Työterveyslaito

Esteettömyys voi tarkoittaa esimerkiksi riittäviä ja oikeaan paikkaan suunniteltuja tiloja, kynnyksettömyyttä, väljiä oviaukkoja ja tukikahvoja Perheissä esteettömyys voi tarkoittaa esimerkiksi lasten viemistä harrastuksiin. Kiertäessäni ovelta ovelle Kirkkonummella, törmäsin äitiin,.

Sateenkaarisanasto Seta r

Esteettömyys kohteen ulkopuolelta tarkoittaa ennen kaikkea helposti saatavissa olevaa tietoa koh-teesta ja helppoa savutettavuutta. Vastataan kysymykseen:. Esteettömyys tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen opiske-luympäristön toteuttamista niin, että jokainen opiskelija voi ominai Mitä tarkoittaa pedagoginen esteettömyys? Viimeksi päivitetty 02.03.2010 13:22 Jokaisella on oikeus saada opetusta, oppia ja opiskella omien kykyjensä ja. Esteettömyys tarkoittaa sitä, että vammaisilla ihmisillä on yhdenvertainen pääsy fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tieto- ja viestintäteknologiaan sekä. Esteettömyys talliympäristössä. Esteettömyydellä tarkoitetaan vaivatonta liikkumista talliympäristössä. Käytännössä tämä tarkoittaa helppoa liikkumista.

Esteettömyys - Näkövammaisten liitto r

Esteettömyys-ikoni tarkoittaa, että keskusta suunnitellessa on otettu huomioon ihmisen moninaisuus. Tämä mahdollistaa keskuksten käytettävyyden. Esteettömyys tarkoittaa kaikkien mahdollisuutta osallistua sujuvasti opiskeluun ja työntekoon sekä muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan Fyysinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikki pystyvät liikkumaan tiloissa esteettömästi. Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa monikanavaista. Esteettömyys perustuu yhdenvertaisuuteen, jota Suomen lainsäädäntö edellyttää. Esteettömyys tarkoittaa yleensä parempia ratkaisuja kaikille Vammaisten oikeudet esillä. Esteettömyys tarkoittaa ihmisten moninaisuuden huomiointia rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa

Esteettömyys tarkoittaa sitä, että jokainen meistä voi toimintakyvystä riip-pumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Perinteinen määritelmä. Koskela A., (2017). Mitä esteettömyys tarkoittaa korkeakoulussa?. eVokes-tietokanta, Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus. URN:NBN:fi:amk-20170210226 Esteettömyys kirjastoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että lainaustilanteessa tehdään henkilökohtainen digitaalinen kopio cd-levylle,.

suosittu: